Bezpečná škola - www.a-com.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Kamerové systémy
 

Bezpečná škola

 
 
 
 
 
 

Prečo kamerový systém na škole?

Kamerový systém vedie k zvýšeniu bezpečnosti na školách. Nejde len o vyučovací proces, ale o kompletnom skvalitnení našich škôl.
Čoraz častejšie sa na školách stretávame so šikanovaním, nevhodné až násilné správanie sa študentov navzájom ako aj voči pedagógom, používanie drog v interiéroch ako aj v exteriéroch škôl, vandalizmus, krádeže a podobne. Kamerový systém inštalovaný na školách podstatne znižuje takéto javy a v prípade potreby je možné použiť záznam pre objasnenie páchateľa.
Kamery na chodbách a v triedach zlepšia výchovno-vzdelávací proces a bezpečnosť študentov, zamestnancov a majetku. Kamerami sa môže doplniť program sledovania a prevencie patologických javov v školách. Kamery zlepšia prehľad vedenia školy o tom čo sa v škole deje. Môžu zabrániť študentom, učiteľom a zamestnancom školy neplniť si svoje povinnosti.
Kamery inštalované v areáli školy a jej okolí ochrania nákladné vybavenie športovísk, laboratótií, spoločných priestorov, parkovísk, zabezpečia dohľad odľahlých priestorov budovy školy.

 
 
 
 
 
 

Kamerový systém a súkromie študentov, učiteľov a zamestnancov?

Kamerový systém nezasahuje do súkromia študentov! Študenti chodia do školy sa niečo naučiť, získať vedomosti, návyky... Štát prispieva na chod všetkých škôl. Z tohto pohľadu sú školy verejným priestorom, keďže na ich chod prispieva každý občan zo svojich daní. Kamery počas vyučovania nezasahujú do súkromia študentov ani učiteľov, keďže vyučovací proces, ktorý v učebniach prebieha, nie je súkromná záležitosť zúčastnených. Súkromný život majú všetci zúčastnený v iných ako školských priestoroch, keďže v osobnom čase sa študenti, učitelia, zamestnanci venujú svojim súkromným záujmom čo nie je prípustné v škole...

Škola je zodpovedná za svojích zverených študentov od okamžiku ich vstupu do areálu školy do ich odchodu. Dozor na chodbách, v učebniach počas prestávok, počas obeda, voľných hodín je veľmi dôležitý. Kamerový systém pomáha aj učiteľom, ktorý sa majú fyzicky i psychicky pripravovať na vyučovanie, aby boli maximálne profesionálny a nie robiť policajtov počas prestávok.

 
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky