Obce a mestá - www.a-com.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Kamerové systémy
 

Kamerový systém pre obce a mestá

 
 
 
 


Určite ste sa u vás v obci stretli so znehodnotením verejného priestranstva, vzácnych budov, pamiatok, novo vybudovaného námestia alebo jeho súčastí, do ktorého boli vložené značné finančné prostriedky. Páchatelia takýchto činov sú vo väčšine prípadov nedostihnuteľní. Nasledujú opakujúce sa investície do opráv a znova ten istý scenár. Pritom chrániť sa, prípadne pôsobiť prevenčne pred náhodnými pouličnými vandalmi, je vďaka kamerovému systému veľmi efektívne.

Kamerový systém v obci a mestách
do veľkej miery zamedzí ničeniu obecného majetku, zvýši pocit bezpečia a komfort bývania občanov, zníži rozsah a závažnosť trestnej činnosti.
V obecnom záujme je zvyšovať kvalitu života občanov, predchádzať kriminalite, výtržníctvu a napomáhať odhaľovaniu protispoločenskej činnosti. Príkladov opakovaných výtržných činoch je každodenne mnoho. Buďte tou obcou, ktorá nebude musieť investovať finančné alebo materiálne prostriedky do opráv. Miesto toho investuje do prevencie.
Kamerový systém sťažuje potenciálnemu páchateľovi dopustiť sa trestného činu, odhaľuje identitu reálneho páchateľa, ochraňuje verejný poriadok, bezpečnosť, zdravie, život a majetok.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky